Qúa bấn cặc anh chàng làm thịt em chi ca vâu lồn thâm

Chẳng hiểu anh chàng của chúng ta nứng cặc tới mức như nào. Mà tới con chi ca vâu này mà anh ấy cũng làm thịt được. Chứ tôi nhìn thấy em cũng phát hoảng rồi chỉ sợ em bợp cái đi ngay bộ ấm suyến. Thế mà nó lại mân mê húp chông có vẻ rất ngon lành. Nhìn cách em bú cặc cho nó ở ngoài quay mà chỉ sợ nó bợp thằng bạn phát thì đi ngay của quý rồi. Cái lồn thì đâu phải là đẹp đẽ gì đâu thâm thì như miếng thịt bò vậy. Chông dõ là ghê lại thêm việc mới cạo lông lồn nữ. Nhặm như vớ phải vụ mùa lúa chín nhặm thấy mẹ.Nghĩ đến thôi là tôi đã không thể nào mà ngửi được rồi.