Làm tình cùng thầy hiệu trưởng để lên lớp

Em gái Shunka Ayami này là một người con nhà giầu, bởi vì thế em chỉ cần lên lớp là đút cho thầy hiệu trưởng của mình một ít tiền. Bởi vì thế cô đã là một con người không có giáo dục, khi cô đi chơi các kiểu với những người con trai khác, bời vì thế khi anh hiểu trưởng này nhìn cô rất ngọt nước vì thế anh đã dụ em gái này quan hệ với mình trên văn phòng, em cũng là một người con gái thèm địt bởi vì thế em đã cởi hết quần áo của mình ra cho anh hiểu trưởng của mình thúc vào cái lồn hồng nhiều nước ấy của em.