Làm thịt cô bạn thân duy nhất của mình

Chúng tôi là một nhóm chơi với nhau từ nhỏ đến giờ. Trong nhóm của ba người hai nam và một nữ chúng tôi đã chơi cùng nhau rất thân thiết. Thế nên không hề có một chút gây hấn nào với nhau cả. Thế nên chúng tôi đã thân thiết đến hai mươi trời. Giờ đây khi mà tất cả đã trưởng thành cô ấy ngày càng đẹp hơn, nhiều lúc chỉ muốn tỏ tình mà thôi. Thế nhưng còn thằng bạn thân tôi sẽ như thế nên tôi đã rủ nó làm thịt cô bạn thân của mình. Không khó để rủ cô ấy đến nhà tôi và chính lúc ấy bị địt dã man quá dâm đãng.