Khiến vợ yêu lên đỉnh một cách thô bạo nhất

Từ ngày mà tôi lấy em về thì tôi đã biết được rằng cuộc sống của mình sẽ được em hỗ trợ rất nhiều. Và quả nhiên những gì mà tôi suy tính quả không sai khi mà em đã từ phía sau hộ trợ tôi làm hoàn thành dự án vô cùng quan trọng mà sếp giao cho. Cũng nhờ việc đó mà tôi được thăng lên chức trưởng phòng tất cả đều nhờ sự trợ giúp từ cô vợ của mình. Không nghĩ ra được phần quà nào phụ hợp vậy nên đêm nay tôi sẽ làm em lên đỉnh bằng cách mà tôi nghĩ sẽ khiến em phát nghiện. Với vài lần nhấp theo nhịp em đã cong lên vì sung sướng.