Giám đốc của tôi là một con nghiện tình dục

210 views
|

Trong mắt tôi giám đốc của tôi là một người nghiêm khắc trong công việc. Làm việc chính đáng không chuộc lợi và chính trực. Vì vậy tôi và những người khác thường bị giám đốc mắng hay là nặng lời. Nhưng chúng tôi cũng quen rồi vì hiểu tại sao chúng tôi lại bị như vậy. Hôm nay cũng vậy sau khi tôi bị nói tôi rất là buồn. Thấy có lỗi tôi định lên phòng và gặp riêng cô ấy. Nhưng khi tới nơi thì vô tình gặp được cảnh cô ấy đang thủ dâm với con cu giả. Đằng sau con người nghiêm khắc đó là cả một bầu trời tổn thương. Tôi rất đồng cảm lên đã cho cô ấy được tận hưởng những thứ mà đáng nhẽ cô ấy lên có.