Em sinh viên lần đầu phê khi làm gái ngành

Cô là một người con gái thích vẻ bề ngoài, nên công việc bướm đêm này. Cô cũng đã không nhớ bản thân khi nào làm rồi. Nhưng cũng phải công nhận, làm cái việc này. Hằng đêm đều được thưởng thức mĩ vị khi người đàn ông suất tinh trùng vào miệng của mình. Tuy đã nhiều lần bị đàn ông tận hưởng, nhưng chưa một lần cô cảm thấy bản thân đạt tới cực hạn. May mắn, cái gì đến nó cũng sẽ đến. Đêm nay, chính thức cô đã gặp được người đàn ông mà hằng đêm cô mong ước. Người đàn ông đó, có một con cu to và dài. Liên tục đâm những cú sâu tận tử cung của mình, rồi còn làm đủ tư thế chịch nhau. Khiến một người phụ nữ như cô cũng không nhịn nổi, đã lên đỉnh 4 – 5 lần trong một đêm.