Cặp bồ với chủ phòng trọ để được miễn tiền nhà

Cuộc sống sinh viên xa nhà đúng là chỉ có trải qua mới hiểu được hết lỗi niềm ấy. Việc làm của cô sinh viên năm nhất như này cũng là lẽ thường tình chẳng có gì khó hiểu cả. Mới chỉ nói tới tiền học thôi đã khiến cho nhiều người phải đầu tắt mặt tối. Nếu như bây giờ mà đỡ đi được một khoản tiền thì sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Cách duy nhất đó là nắm bắt tình hình thông tin của ông chủ phòng trọ. Trước tiên xem gia đình của gã thế nào mà cô vợ lão có bình thường hay không đã. Tự tin một điều khi đã cặp bồ với ông chủ thì chẳng cần trả tiền thuê nhà hàng tháng.